برگزیده ها
1399/1/17 یکشنبه
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir