آموزش
1399/1/17 یکشنبه
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد
کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد

.

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور مرکز لامرد به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

 

راهنمای استفاده از سامانه  توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر